Blogg

 

Jobbmässa i Örebro

Posted by Cecilia Lindstrom on den 27 februari 2017 11:11:01 CET

Under år 2016 började 7 st nya kollegor här på MicroData. Nu söker vi även en säljare och en utvecklare så på onsdag den 1 mars kommer vi att delta i Jobbmässan här i Örebro. 

Read More

Dagarna på Personal & Chef 2017

Posted by Stina Nyman on den 23 februari 2017 10:31:10 CET

Igår var en hälig dag på Personal & Chef. Under dagen såg vi bland annat Alexander Bard, Mia Törnblom och Björn Larsson. Vi träffade också många härliga människor och ser fram emot nya samarbeten framöver.

               

 

Träffa oss gärna idag i vår monter och tävla i MicroData OPuttEn!

Idag ser vi fram emot en härlig mässdag med många intressanta möten och samtal

 

Lyssna när vi berättar om Digitala personalarkiv och Sjuk- & Friskanmälan i M3 13.40-14.10 idag (23/2)

Read More

Topics: Personalarkiv

Personal & Chef 2017

Posted by Cecilia Lindstrom on den 17 februari 2017 10:30:26 CET
Välkommen att registrera dig som besökare utan kostnad och besök vår monter på Personal och Chef 2017.
Read More

Topics: Personalarkiv

Täby Kommun väljer MicroWeb som digitalt personalarkiv

Posted by Cecilia Lindstrom on den 13 februari 2017 08:29:11 CET

Täby Kommun är en snabbt växande kommun som ligger i framkant vad gäller tekniska lösningar.

Read More

Topics: eArkiv

PHP Utvecklare sökes!

Posted by Cecilia Lindstrom on den 9 februari 2017 08:49:54 CET

Read More

Topics: microdata

Sjuk- och friskanmälan

Posted by Cecilia Lindstrom on den 8 februari 2017 09:25:39 CET

Sjuk- och friskanmälan både för privata och offentliga organisationer

Sjukfrånvaron i Sverige ökade mellan åren 1997 och 2003, under samma period ökade statens kostnader för den sjukpenning som betalas ut från 13,9 miljarder kronor till 44,6 miljarder kronor. 1 juli 2003 infördes ett krav om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro för privata arbetsgivare, kommuner och landsting. Syftet med lagkravet var att få tillgång till en tydligare statistik över sjukfrånvaron och att genom det öka medvetenheten bland arbetsgivarna om hur sjukfrånvaron ser ut. Man hoppades vidare att arbetsgivarna skulle påverkas och vilja förbättra sjufrånvarostatistiken. 

" Sjukfrånvaro 18 a §
Uppgift skall lämnas om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret. Den totala sjukfrånvaron skall anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid.
Uppgift skall också lämnas om
1. den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer,
2. sjukfrånvaron för kvinnor respektive män samt
3. sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30–49 år och 50 år eller äldre.
Sjukfrånvaron för varje grupp som avses i andra stycket 2 och 3 skall anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. Sådan uppgift skall inte lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till en enskild individ.
Bestämmelserna i första–tredje styckena gäller inte anställda utomlands och inte heller företag som avses i 3 kap. 8 § andra stycket 1."

 

MicroData har sedan 2007 hjälpt företag och organisationer att hantera sjukanmälningar och friskanmälningar på ett enkelt och effektivt sätt. Idag finns sjuk- och friskanmälningstjänster i flera olika varianter beroende på vilka behov organisationen har. Det ger tydlig fördjupad bild över frånvaron, möjliggör framtagning av statistik och rapporter samt håller reda på åtgärder och insatser som företaget är skyldiga att göra.

Läs om rehabkedjan här

Men framför allt är det enkelt och smidigt för medarbetarna att använda då det är tillgänglighet dygnet runt, vilket också ger arbetsgivare en snabb återkoppling på personalfrånvaro. Att sms och mail omedelbart går ut till berörda chefer och medarbetare gör arbets- och bemanningsplaneringen så mycket smidigare. Man vet omgående om vikarier ska kallas in eller, vid fältarbete, om annan personal ska skickas ut.

Read More

Topics: Personalavdelning, Personalakter, microdata

Allmän Dataskyddsförordning

Posted by Cecilia Lindstrom on den 17 januari 2017 12:01:28 CET

Behandling av personuppgifter har tidigare reglerats i Personuppgiftslagen (PuL), men från och med maj 2018 kommer den

och andra motsvarande lagar i hela EU att ersättas med förordningen om skydd för fysiska personer med avseende på behandling

av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter eller dataskyddsförordningen.

 

Read More

Topics: Datasäkerhet, eArkiv, microdata

Digitalt flöde för anställningsavtal

Posted by Åsa Lennartsson on den 14 december 2016 11:36:21 CET

 

Read More

Topics: Personalarkiv, e-arkiv, Digitalt godkännande

Vi söker dig som vill jobba med försäljning mot företag och offentliga organisationer

Posted by Cecilia Lindstrom on den 6 december 2016 10:04:59 CET

 

Vi vet att lösningarna vi levererar till stor del bygger på ett förtroende som vi skapar genom att lyssna, ta in och förstå kundens problem. För att sedan presentera en lösning som är till nytta för deras verksamhet.

Read More

Topics: e-arkiv, microdata, molntjänster

Het framtid för digitala avtalsarkiv

Posted by Cecilia Lindstrom on den 30 november 2016 10:23:39 CET

En kort intervjuv med Anders Nordkvist om framtidens avtalsarkiv med digitala signaturer.

Read More

Topics: Personalarkiv, e-arkiv, Digitalt godkännande