Blogg

 

Vad vet du om Nya Dataskyddsförordningen - GDPR?

Posted by Åsa Lennartsson on den 15 maj 2017 14:27:22 CEST
Ett år kvar innan nya Dataskyddsförorningen börjar gälla
Är ni förberedda och pålästa inför den nya Dataskyddsförorddningen? 
Många tror, felaktigt, att det bara gäller B2C-företag, men även B2B-företag hanterar en hel del personuppgifter. Alla har ju t.ex. ett personalarkiv och ett CRM-system med en massa uppgifter om kunder och prospekts.
Read More

Topics: GDPR, Personuppgifter, Dataskyddsförordningen

Två energiska och IT-intresserade säljare sökes!

Posted by Cecilia Lindstrom on den 19 april 2017 10:37:22 CEST
Våra produkter MicroWeb och MicroWeb Ärendehantering är mycket framgångsrika. De säljs som webtjänster. Vi upplever att det finns stora behov av dem hos fler kunder på marknaden.Vi erbjuder därför en tjänst på vårt Örebrokontor, där du kommer att arbeta som säljare. 
Read More

Topics: e-arkiv, Personalavdelning, microdata

Sjuk- och friskanmälan

Posted by Cecilia Lindstrom on den 8 februari 2017 09:25:39 CET

Sjuk- och friskanmälan både för privata och offentliga organisationer

Sjukfrånvaron i Sverige ökade mellan åren 1997 och 2003, under samma period ökade statens kostnader för den sjukpenning som betalas ut från 13,9 miljarder kronor till 44,6 miljarder kronor. 1 juli 2003 infördes ett krav om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro för privata arbetsgivare, kommuner och landsting.
Read More

Topics: Personalavdelning, Personalakter, microdata

Allmän Dataskyddsförordning

Posted by Cecilia Lindstrom on den 17 januari 2017 12:01:28 CET

Behandling av personuppgifter har tidigare reglerats i Personuppgiftslagen (PuL), men från och med maj 2018 kommer den och andra motsvarande lagar i hela EU att ersättas med förordningen om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter eller dataskyddsförordningen.

 

Read More

Topics: Datasäkerhet, eArkiv, microdata

Digitalt flöde för anställningsavtal

Posted by Åsa Lennartsson on den 14 december 2016 11:36:21 CET

För att underlätta och få ett snabbare flöde på dina anställningsavtal har MicroData en lösning som passar HR-avdelningen och personaladministratören. Flödet för detta, underskriften och arkiveringen av avtalet är dessutom helt digitalt.

Read More

Topics: Personalarkiv, e-arkiv, Digitalt godkännande

Het framtid för digitala avtalsarkiv

Posted by Cecilia Lindstrom on den 30 november 2016 10:23:39 CET

En kort intervjuv med Anders Nordkvist om framtidens avtalsarkiv med digitala signaturer.

 
 

Intervju med Anders Nordkvist

Anders Nordkvist sedan år 2004 ägare och VD på MicroData i Örebro. Anders verkar även som marknads- och försäljningschef.

Vilken är den mest aktuella frågan för er på MicroData just nu?

Det hetaste just nu är digitala avtal med tillhörande e-arkiv, bland annat anställningsavtal och kundavtal. Alla vill spara tid och pengar på att digitalisera dessa processer. Efterfrågan är därför stor just nu.

Read More

Topics: Personalarkiv, e-arkiv, Digitalt godkännande

Är Molnet säkert?

Posted by Åsa Lennartsson on den 13 maj 2016 11:24:34 CEST
Är ”molnet” säkert? De flesta större molntjänster som är inriktade på företag är minst lika säkra eller i flera fall säkrare än att ha egna servrar. Med rätt molnleverantör (en SaaS-tjänst) levereras tjänsten från företag med serverhallar som bevakas mer eller mindre 24 timmar/dygn, 7 dar i veckan och 365 dagar/år.
 
Säkerhet innebär inte bara skydd mot intrång; tillgänglighet är minst lika viktigt. Ofta är otillgänglighet ett större problem i IT-system än attacker eller intrång. Det är få företag som har råd med att ha personal som t.ex. kan fixa fel i en server på helger och lediga dagar.
Read More

Topics: Säker Saas-tjänst, Är molnet säkert?, Tänk på PUL, eArkiv

eArkiv, Tjänst eller Produkt

Posted by Alfred Nordkvist on den 6 maj 2016 13:29:59 CEST
 
Idag är frågan om eArkiv hos kommuner och landsting mer aktuell någonsin. Det finns flera exempel på kommuner som nyligen upphandlat och som är i full färd med att implementera sina nya lösningar, och andra som nu genomför förstudier och/eller pilottester för eArkiv.
Read More

Topics: Produkt eller Tjänst, eArkiv

Beware of Ransomware

Posted by Åsa Lennartsson on den 25 april 2016 13:06:07 CEST
RANSOMWARE: VÄXANDE HOT MOT FÖRETAG
 
Ransomware är en typ av malware som installeras på en dator utan användarens samtycke. Ordet kommer av engelskans ransom, lösensumma och programmet hindrar användaren från att använda datorn på ett normalt sätt om inte användaren betalar en lösensumma (Vanligtvis runt några tusen kronor i ospårbar valuta, exempelvis bitcoin).
Read More

Topics: Dokumentsäkerhet, Datasäkerhet, Säker Saas-tjänst, Ransomeware

Godkännandegränssnitt

Posted by Åsa Lennartsson on den 16 mars 2016 09:08:54 CET

Digitalt signerade och attesterade dokument och avtal
Vi talar om att vi ska ha papperslösa kontor och ändå tar pappershanteringen upp både tid, plats och pengar. 
Ett vanligt problem på kontor är diverse dokument och fakturor m.m. som är ute på vift för underskrift/signering och aldrig hittar tillbaka. Eller att de försvinner bland alla dina egna dokument och pärmar. Förutom förseningar i hanteringen (t.ex. dröjsmålskostnader för fakturor) medför det merarbete när man eftersöker dokumenten och kanske tvingas starta om hela processen.

Read More

Topics: Digitalt godkännande, Godkännandegränssnitt