Av och till blossar diskussionen om säkerheten i molnet upp. Delvis med rätta då lagring molntjänst kräver grundlig...

De så kallade VD-bedrägerierna har ökat kraftigt. Ökningen från 2015 till 2016 var hela 1000% enligt ...

Vad ska ingå i ett diarium?

2018-01-29 09:00

Ett diarium är ett ordnat och samlat register över upprättade, inkomna och utgående handlingar. Eftersom diariet är...

Nu är det ett år kvar innan nya dataskyddsförordningen börjar gälla. Många tror, felaktigt, att det bara gäller...

För att underlätta och få ett snabbare flöde på dina anställningsavtal har MicroData en lösning som passar HR-avdelningen...

Är Molnet säkert?

2016-05-13 11:24

De flesta större molntjänster som är inriktade på företag är minst lika säkra eller i flera fall säkrare än att ha egna...

Beware of Ransomware

2016-04-25 13:06

Ransomware är ett växande hot mot företag. Ransomware är en typ av malware som installeras på en dator utan användarens...

Godkännandegränssnitt

2016-03-16 09:08

Digitalt signerade och attesterade dokument och avtal. Vi talar om att vi ska ha papperslösa kontor och ändå tar...