Sjuk- och friskanmälan

2017-02-08 09:25

Sjukfrånvaron i Sverige ökade mellan åren 1997 och 2003, under samma period ökade statens kostnader för den sjukpenning...

Behandling av personuppgifter har tidigare reglerats i Personuppgiftslagen (PuL). Från och med maj 2018 kommer den och...

En kort intervju med Anders Nordkvist om framtidens avtalsarkiv med digitala signaturer.  Anders Nordkvist är sedan år...