eArkiv, Tjänst eller Produkt

Skriven av Alfred Nordkvist 2016-05-06 13:29

Idag är frågan om e-Arkiv hos kommuner och landsting mer aktuell någonsin. Det finns flera exempel på kommuner som nyligen upphandlat och som är i full färd med att implementera sina nya lösningar, och andra som nu genomför förstudier och/eller pilottester för eArkiv.

Enligt SKL som håller i det största ramavtalet för eArkiv, finns det stora vinster med eArkiv. Här är en lista med några punkter som SKL själva publicerat som fördelar med eArkiv:

  • Ett e-arkiv ger din organisation bättre möjlighet att möta kravet på öppenhet.
  • Ett e-arkiv ger möjlighet att uppfylla offentlighetslagstiftningen.
  • Ett e-arkiv ger ett effektivt stöd för att elektroniskt kunna lagra och återsöka alla de tusentals handlingar och ärenden som årligen hanteras.
  • Med e-arkiv ges förutsättningar för bättre service, tillgänglighet och verksamhetsutveckling.

Som leverantör av eArkiv kan vi tydligt se hur marknaden är uppdelad i två läger: Det ena lägret som förespråkar eArkiv som Tjänst, och det andra eArkiv som Produkt. Produkten installeras på plats med lagring och klientinstallation. För produkten tillkommer alltså kostnader i form av egen personal, servrar, lokaler osv. Eftersom att detta inklusive uppdateringar och produktutveckling ingår i priset för tjänsten har den på senare år blivit ett mycket konkurrenskraftigt alternativ för dem som vill köpa eArkiv.

Med rätta finns det i båda lägren idag en oro för säkerhetsaspekten med Tjänst.
Vanliga frågeställningar är:

  • Hur vet vi att lagringen sker i enlighet med Arkivlagen?
  • Hur säkerställer vi att informationen är säkert arkiverad?
  • Att den är Backuppad på ett fackmannamässigt vis?
  • Vad gäller vid driftavbrott?
Hämta och läs vår checklista med 10 frågor man ska ställa till leverantörer av eArkiv som Tjänst!
 
Klicka här för att hämta

Ämnen: e-arkiv, Produkt eller Tjänst, Personal, Dokumenthantering