Behandling av personuppgifter har tidigare reglerats i Personuppgiftslagen (PuL). Från och med maj 2018 kommer den och...

För att underlätta och få ett snabbare flöde på dina anställningsavtal har MicroData en lösning som passar HR-avdelningen...

En kort intervju med Anders Nordkvist om framtidens avtalsarkiv med digitala signaturer.  Anders Nordkvist är sedan år...

Är Molnet säkert?

2016-05-13 11:24

De flesta större molntjänster som är inriktade på företag är minst lika säkra eller i flera fall säkrare än att ha egna...

Idag är frågan om e-Arkiv hos kommuner och landsting mer aktuell någonsin. Det finns flera exempel på kommuner som...

Beware of Ransomware

2016-04-25 13:06

Ransomware är ett växande hot mot företag. Ransomware är en typ av malware som installeras på en dator utan användarens...

Godkännandegränssnitt

2016-03-16 09:08

Digitalt signerade och attesterade dokument och avtal. Vi talar om att vi ska ha papperslösa kontor och ändå tar...

I detta inlägg, som vi inspirerats att skiva efter många samtal med chefer och medarbetare på Personalavdelningar, lyfter...