Vad ska ingå i ett diarium?

2018-01-29 09:00

Ett diarium är ett ordnat och samlat register över upprättade, inkomna och utgående handlingar. Eftersom diariet är...

För över 250 år sedan infördes offentlighetsprincipen. Sedan dess har denna princip varit en av grundstenarna i vårt...