Idag är frågan om e-Arkiv hos kommuner och landsting mer aktuell någonsin. Det finns flera exempel på kommuner som...

Godkännandegränssnitt

2016-03-16 09:08

Digitalt signerade och attesterade dokument och avtal. Vi talar om att vi ska ha papperslösa kontor och ändå tar...