Den värld vi lever i förändras mycket just nu på grund av den pågående coronapandemin. Många företag har behövt ställa om...

För att underlätta och få ett snabbare flöde på dina anställningsavtal har MicroData en lösning som passar HR-avdelningen...

En kort intervju med Anders Nordkvist om framtidens avtalsarkiv med digitala signaturer.  Anders Nordkvist är sedan år...